คู่มือสอบใบขับขี่หลักเกณฑ์ใหม่

รหัสสินค้า : 9786167471334

ราคา

95.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 95.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-7471-33-4

สำนักพิมพ์ แพนด้าเลิร์นนิ่งบุ๊ค

จำนวนหน้า 184

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นมา กรมการขนส่งทางบกในส่วนของ "ใบขออนุญาตขับรถ" ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและเพิ่มเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตขับรถมาตรฐานใหม่ เพื่อให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งกฎจราจรและการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 1. เพิ่มเนื้อหาการอบรมในส่วนของการขับขี่ปลอดภัย 2. เพิ่มจำนวนข้อสอบ จากเดิม 1 ชุดมี 30 ข้อ เป็น 50 ข้อ 3. เพิ่มเกณฑ์การผ่านการทดสอบ จาก 75% เป็น 90% และ 4. เพิ่มช่องทางการอบรม โดยสถาบันการศึกษาของรัฐช่วยเรื่องการอบรมเกี่ยวกับการขับรถพร้อมข้อกฎหมายต่างๆ เมื่อผ่านการทดสอบสามารถนำผลการอบรมมายื่นขอทดสอบใบขับขี่ได้ที่กรมการขนส่งฯ จากเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อนี้ หนังสือเล่มนี้ได้จัดเตรียมแนวข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถได้อ่านเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ โดยจำนวนข้อสอบ 50 ข้อนั้น ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องทำข้อสอบให้ได้ถึง 45 ข้อ (90%) เลยทีเดียว