สำนักพิมพ์ บทจร

"เพราะการแปลคือการเดินทางของตัวบท"

(ผู้สาบสูญไปในความทรงจำ, กาลครั้งหนึ่ง)

เมื่อออกเดินทาง...โลกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

นักเดินทางทั้งหลายล้วนกล่าวกันเป็นไปในทางนั้น เมื่อออกเดินทาง โลกของเราก็เลื่อนไหล ในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง ล้วนมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลง หล่นหาย เลือนราง หรือกระทั่งชัดเจนขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา

กับการแปลก็เช่นกัน...

กาลครั้งหนึ่ง ผู้สาบสูญในความทรงจำเคยกล่าวไว้ทำนองว่า "เพราะการแปลคือการเดินทางของตัวบท" เมื่อตัวบทออกเดินทางจากปริมณฑลภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งแล้ว ตัวบทนั้นก็ย่อมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

สำนักพิมพ์บทจร ปรารถนาจะทำหน้าที่ผู้นำทาง ผู้นำพาตัวบททั้งหลายข้ามพรมแดนภาษามาหานักอ่านทุกท่าน เพื่อในทำนองเดียวกัน นักอ่านทุกท่านก็ได้สามารถเดินทางมาหาตัวบทเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นและเรายังปรารถนาจะเชิญชวนนักอ่านทุกท่านมาแลกเปลี่ยนกัน ถึงทั้งปวงทั้งหลายที่ได้จากการเดินทางไปพร้อมๆ กันนี้