สารบัญหนังสือ Generative Deep Learning

ความมหัศจรรย์ และพลังสร้างสรรค์อันน่าทึ่งของ ChatGPT, Gemini, Sora, DALL.E และ Stable Diffusion ทำให้ Generative AI กลายเป็นสาขาวิทยาการที่ร้อนแรงที่สุดในขณะนี้ และนั่นทำให้หนังสือเล่มนี้ กลายเป็นหนังสือขายดีอันดับ 1 ใน Amazon.com อย่างรวดเร็ว

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมวิทยาการล่าสุด โดยจะสอนและแนะนำผู้สนใจ, วิศวกร ML, นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ถึงเคล็ดลับและกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้าง “เจนเนอเรทีฟ เอไอ” ที่น่าตื่นเต้น โดยใช้ TensorFlow และ Keras ซึ่งเนื้อหาจะเริ่มจากความรู้ทั่วไป แล้วเจาะลึกไปสู่โมเดลล้ำหน้า ที่ใช้สถาปัตยกรรมขั้นสูง อาทิเช่น
⦁ การฝึก VAE (Variational Autoencoder) ให้สังเกตสีหน้าในภาพถ่าย
⦁ ใช้ GAN (Generative Adversarial Network) สร้างรูปภาพจากชุดข้อมูลของคุณเอง
⦁ ฝึก Diffusion Model เพื่อสร้างดอกไม้พันธุ์ใหม่
⦁ พัฒนา GPT ของคุณเอง เพื่อสร้างข้อความ
⦁ เรียนรู้วิธีฝึกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ เช่น ChatGPT
⦁ สำรวจสถาปัตยกรรมล้ำสมัย เช่น StyleGAN2 และ ViT-VQGAN
⦁ แต่งเพลงแบบหลายแทร็ค โดยใช้ Transformers และ MuseGAN
⦁ เคล็ดลับการใช้ Generative Model ทำงานแทน Reinforcement Model
⦁ เจาะลึกกลไกภายในโมเดลหลากรูปแบบข้อมูล - มัลติโมเดิลโมเดล (Multimodal Model) เช่น DALL.E 2, Imagen และ Stable Diffusion
หนังสือเล่มนี้ยังให้มุมมองต่ออนาคตของเจนเนอเรทีฟ เอไอ พร้อมวิธีการประยุกต์เชิงรุก ทั้งสำหรับบุคคลและระดับองค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบ และใช้ประโยชน์จาเทคโนโลยีอันน่าทึ่งนี้ในงานสร้างสรรค์ต่างๆ

สั่งซื้อได้ที่ https://shopee.co.th/product/252038131/24469287793   

  ISBN 978-616-8282-38-0