สารบัญหนังสือ AI and ML for Coders

หนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายเพื่อเตรียมผู้อ่านให้พร้อมสำหรับการเขียนโปรแกรมด้าน AI และ Machine Learning สำหรับโปรเจ็กต์ที่หลากหลาย ทั้งการใช้กับโทรศัพท์มือถือ, ใช้ในบราวเซอร์ หรือผ่านระบบคลาวด์ โดยเน้นการเขียนโค้ด ไม่เน้นคณิตศาสตร์

เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ ส่วนที่ 1 พูดถึงวิธีใช้ TensorFlow เพื่อสร้างโมเดล ML หลายรูปแบบ ตั้งแต่คอมพิวเตอร์วิชันไปจนถึงการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และส่วนที่ 2 จะช่วยให้ผู้อ่านนำโมเดลไปใช้กับโทรศัพท์มือถือ ทั้งบน Android, iOS หรือรันบนบราวเซอร์ที่ใช้ JavaScript หรือเปิดให้บริการบนระบบคลาวด์ได้ โดยผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างโปรแกรมในเล่มได้ที่ https://github.com/lmoroney/tfbook

สั่งซื้อได้ที่ https://shopee.co.th/AI-and-Machine-Learning-for-Coders-เส้นทางและหลักการสู่การโค๊ด-AI-i.252038131.19457997703

ISBN 978-616-8282-28-1