สำนักพิมพ์ Legend

Every Book has its own legend

เรามองว่าหนังสือแต่ละเล่มสามารถสร้างตำนานในแบบฉบับของมันเอง

เราจึงมองหาหนังสือที่เนื้อหาน่าสนใจ อ่านได้ไม่ตกยุคสมัย และมีแนวโน้มที่จะได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์

เพื่อให้เรื่องราวและคุณค่าของหนังสือเล่มนั้นๆ เผยแพร่ออกไปในหลายช่องทาง และเป็นที่กล่าวถึงไปอีกนาน