สำนักพิมพ์ กอถึงฮอ

เมื่อ 3,000 กว่าปีก่อนคริสตกาล ชาวอียิปต์ใช้กระดาษปาปิรุสจดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ในปี ค.ศ. 2019 สำนักพิมพ์กอถึงฮอได้เริ่มงานในลักษณะเดียวกัน เราเชื่อว่าการจดบันทึกเรื่องราวลงบนวัสดุทางกายภาพในแนวระนาบสองมิติเป็นสิ่งที่ก่อเกิดอารมณ์สุนทรียภาพในการอ่าน โดยการรับรู้ตัวหนังสือผ่านการสะท้อนของแสงจากดวงอาทิตย์หรือจากหลอดไฟ ต่างจากการจดบันทึกไว้ในไฟล์ดิจิทัลที่แสดงผลในจอภาพโดยเห็นตัวอักษรได้จากความแตกต่างของเม็ดสีในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไร้อรรถรสในการอ่าน เราไม่เชื่อว่าโลกการอ่านในอนาคตจะเป็นโลกของเม็ดสี แต่เราเชื่อว่าโลกของแสงสะท้อนแผ่นกระดาษสองมิติจะอยู่คู่กับมนุษย์ตลอดไป ดังนั้นเราจึงมุ่งมันทุ่มเทไปในทิศทางที่เราเชื่อและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อมอบให้กับคุณผู้อ่านทุกท่าน

สำนักพิมพ์กอถึงฮอ  “รักผู้อ่าน”