อุปกรณ์สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย

รหัสสินค้า : 9786168282366

ราคา

125.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 125.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-8282-36-6

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 128

อุปกรณ์สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย

หนังสือเล่มนีบ้ อกเล่าถึงวิธีการทำงาน และวิธีการใช้งานสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย รวมถึงคอน

เวอร์เตอร์ที่ใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ตะกั่วกรด และยังบอกถึงวิธีการตรวจสอบการทำงานของ

อุปกรณ์ดังกล่าว มีทั้ง คำอธิบายและภาพประกอบ ซึ่ง ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง

เพื่อเรียนรู้ถึงแนวทางการแก้ปัญหา และยังสามารถตัดสินใจได้ด้วยว่า ควรซื้อ อุปกรณ์ชุดใหม่ หรือ

ควรจะซ่อม เพื่อความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป เนื้อ หาประกอบด้วย

⦁ การทำงานและวิธีใช้งานสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย

⦁ วิธีตรวจสอบการทำงาน และแนวทางแก้ปัญหา

⦁ การใช้คอนเวอร์เตอร์กับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟบ้านในทุกที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง