เมียชายชั่ว

รหัสสินค้า : 9786164235007

ราคา

205.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 205.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-423-500-7

สำนักพิมพ์ Jlit

จำนวนหน้า 200

 รวมเรื่องสั้น "เมียชายชั่ว" เล่มนี้ ประกอบด้วยเรื่องสั้น 6 เรื่อง เปิดเรื่องว่าด้วยผัวเมีย ที่ไม่รู้จะพิพากษาเมียหรือผัวว่า "ชั่วช้า" และอาจทำให้เราต้องย้อยถามตัวเองว่า หรือเดินมนุษย์คือความปกติ? ผลงานรวมเรื่องสั้นสะท้อนมุมมองบาดลึกของ "ดะไซ โอซามุ" ซึ่งมีต่อสตรีที่รายล้อมและการเพ่งพินิจชีวิตหม่นแสงของตนเอง เฉกเช่นคำกล่าวว่า "งูย่อมรู้ทางงู" ฉันใด "ชายชั่ว" ย่อมรู้ใจ "ชายชั่ว" ฉันนั้น