ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เริ่มต้น ชุด คันจิ

รหัสสินค้า : 9786167724409

ราคา

95.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 95.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-772-440-9

สำนักพิมพ์ กู๊ดอินเตอร์บุ๊ค

จำนวนหน้า 80

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคลหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งต่างๆ กับชนชาติอื่นๆ นั้น สามารถทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ "ภาษาญี่ปุ่น" ก็เป็นอีกหนึ่งในภาษาที่ได้รับความสนใจเป็นตัวเลือกในการเรียนรู้ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีทั้งเทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนั้นจึงถือได้ว่ามีความสำคัญ และหากผู้เรียนมีพื้นฐานเกี่ยวกับตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะกะนะอยู่แล้ว การเพิ่มเติมความรู้ในตัวอักษร "คันจิ" ก็จะทำให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นเข้าใจมากยิ่งขึ้น หนังสือ "คันจิภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เริ่มต้น" จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นหนังสือสำหรับปูพื้นฐานในการเรียนคันจิ เนื่องด้วยมีเนื้อหาอ่านง่าย แถมเสริมทัพความจำด้วยการ์ดสีสดใสเพื่อเป็นการต่อยอดเพิ่มเติมในการเรียนรู้ระดับสูงต่อไป