อภิมหามงคลแห่งมนตรา ปกแข็ง (หนังสือสวดมนต์สูตรสำเร็จ)

รหัสสินค้า : 9786169110446

ราคา

250.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 250.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-911-044-6

สำนักพิมพ์ สาละ

จำนวนหน้า 308

รวบรวมบทสวดมนต์ในหนังสือต่าง ๆ ที่พอหาได้ คัดเอาเฉพาะมนต์ที่แฝงไว้ด้วยหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและโบราณบัณฑิตทั้งหลายมาเรียบเรียงเข้าเป็นหมวดหมู่กัน กำหนดเป็นบทสวดมนต์ประจำวัน เพื่อสะดวกแก่บุคคลที่ต้องการสวดประจำวัน จะได้มีความสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้ได้สวดสาธยายมนต์ทุกบทสลับสับเปลี่ยนเวียนไปในแต่ละวัน ทำให้มีความคุ้นเคยกับมนต์บทนั้น ๆ อันจะเป็นปัจจัยนำไปสู่ความคล่องแคล่วช่ำชอง และเป็นคติธรรมเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี อันจะเป็นปัจจัยนำไปสู่การตรัสรู้ธรรมในกาลต่อไป