ครบเครื่องเรื่องเรียนเกาหลี

รหัสสินค้า : 9786167724348

ราคา

115.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 115.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-772-434-8

สำนักพิมพ์ กู๊ดอินเตอร์บุ๊ค

จำนวนหน้า 112

  "ครบเครื่องเรื่องเรียนเกาหลี" เล่มนี้ จะแตกต่างจากเล่มเรียนรู้เกาหลีเล่มอื่น ๆ เพราะจะเน้นในส่วนการใช้ประโยคสนทนาที่ใช้ได้จริงกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องเจอเป็นเบื้องต้น ไม่ว่าเป็นพบปะพูดคุย การสั่งอาหาร การซื้อสินค้า การเดินทาง และอื่น ๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับผูู้ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อใช้งานจริง ครอบคลุมในทุกเทรนด์ของเกาหลี พูด กิน เที่ยว เสริมความรู้ด้านการอ่านเขียนไปพร้อม ๆ กัน