สัญลักษณ์ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้การเขียนและอ่านแบบ

รหัสสินค้า : 9786168282298

ราคา

165.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 165.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-828-229-8

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 168

 หากเราลองหันมาสนใจเเละศึกษาสญลักษณ์ต่างๆ จะพบว่า สัญลักษณ์ไม่กี่สิบตัวเมื่อนำมาประกอบกัน สามารถเเทนบ้านหรือวงจรไฟฟ้าเเละอิเล็กทรอนิกส์ ที่ซับซ้อนได้ เหล่านี้ืคือความมหัศจรรย์ของศาสตร์ในการเเทนค่าด้วยสัญลักษณ์ที่มนุษย์เราคิดค้นขึ้น 

   อย่างไรก็ตามช่างหลายคนอาจประสบความปัญหากับความไม่รู้ ไม่เข้าใจ เเละสับสนว่าอุปกรณ์นี้มีสัญลักษณ์เเทนด้วยอะไร สัญลักษณ์รูปนี้ใช้อ้างอิงถึงวัสดุใดเข้าทำนอง "รู้ตัวไม่รู้ชื่อ รู้ชื่อไม่รู้ตัว" หนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่ในการช่วยอ้างอิง เเละสร้างความเข้าใจในสัญลักษณ์พื้นฐานของงานช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้สนใจ หรือนักเรียนในสาขาวิชาช่างเทคนิคระดับ ปวช. หรือ ปวส. ให้มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะในระดับสาขาวิชาชีพให้สูงขึ้นด้วย