การพันขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอร์

รหัสสินค้า : 9786167502366

ISBN 978-616-750-236-6

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 160

หนังสือ "การพันขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอร์" เล่มนี้ ได้บรรจุความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อแปลงและมอเตอร์ไฟฟ้าไว้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังได้รวบรวมขั้นตอนการออกแบบ และที่สำคัญที่สุดคือ ขั้นตอนการพันขดลวดทองแดง โดยมีภาพถ่ายพร้อมการอธิบายขั้นตอนการพันหม้อแปลงและมอเตอร์แบบลงมือทำตามได้เลย จึงเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในวิชาช่างไฟฟ้า และเปรียบได้ดังคู่มือของนักศึกษาสาสขาวิชาช่างไฟฟ้า ที่กำลังต้องการหนังสือที่อ่านง่าย สามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง

จำนวน
129.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด