การใช้มัลติมิเตอร์

รหัสสินค้า : 9786168282205

ราคา

169.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 169.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-8282-20-5

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 192

 "มัลติมิเตอร์" เครื่องมือประจำตัวช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีประโยชน์อย่างมากในการวัดค่าหรือตรวจสอบสภาพการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิคการใช้งานที่โดดเด่นของมัลติมิเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้สำหรับนักศึกษาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผู้สนใจ โดยสอนการใช้งานทั้งมัลติมิเตอร์แบบเข็มและแบบตัวเลข อธิบายขั้นตอนการวัดอุปกรณ์พื้นฐาน ด้วยการทำตามแบบ Step by Step นำเสนอเนื้อหาแบบ ง่ายๆ อ่านแล้วเข้าใจ เรียนรู้และปฏิบัติได้ด้วยตัวเองอย่างรวดเร็ว