Game Design Theory ออกแบบเกมให้โดนใจ

รหัสสินค้า : 9786167502540

ราคา

137.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 137.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-750-254-0

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 136

 หนังสือที่แนะนำแนวทางในการออกแบบเกม และอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น หลักการออกแบบเกมที่ดี สิ่งที่ผู้เล่นเกมต้องการ รวมไปถึงข้อควรระวังในการออกแบบ จนกระทั่งได้เป็นเอกสารการออกแบบที่จะถูกส่งต่อให้กับทีมพัฒนา ทั้งทีมเขียนโปรแกรมและทีมออกแบบกราฟิก โดยจะยกตัวอย่างการออกแบบ แล้วอธิบายการทำงานทีละขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์