เขียนผังไฟฟ้าง่ายๆ ด้วย Visio

รหัสสินค้า : 9786167502502

ราคา

149.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 149.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-750-250-2

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 232

 หนังสือ "เขียนผังไฟฟ้าง่ายๆ ด้วย Visio" เล่มนี้ เหมาะสำหรับช่างและผู้ต้องการเขียนผังไฟฟ้าที่ต้องการหนังสือที่อ่านง่าย และสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและการใช้โปรแกรมในเล่มเดียวกัน โดยส่วนแรกกล่าวถึงหลักการและแนวทางของผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า อาทิ มาตรฐานสายไฟฟ้าเพื่อการออกแบบ การคำนวณโหลด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบระบบไฟฟ้า การเลือกใช้ขนาดสายไฟ และอุปกรณ์ป้องกันในตู้คอนซูเมอร์ สำหรับส่วนหลังกล่าวถึง การออกแบบวงจรย่อย การสร้างแปลนอาคาร การวิธีเขียนแบบไฟฟ้า และการสร้างสัญลักษณ์วงจรไฟฟ้าไว้ใช้งานเอง ซึ่งผู้อ่านจะสามารถสร้างโอกาสและความน่าเชื่อถือให้กับงานของตนเองได้ด้วยผังไฟฟ้าแบบมืออาชีพ อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนและแก้ไขตามความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วอีกด้วย