เทคนิคการบัดกรีและเชื่อมโลหะ

รหัสสินค้า : 9786167502571

ราคา

149.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 149.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-750-257-1

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 200

 รวมเทคนิคการเชื่อมโลหะสำหรับช่างอิเล็กทรอนิคส์และช่างโลหะไว้ในเล่มเดียวกัน ตั้งแต่การบัดกรีในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การบัดกรีอ่อนโลหะบาง การเชื่อมไฟฟ้า และการเชื่อมแก๊ส โดยอธิบายขั้นตอนการเชื่อมโลหะแบบ Step By Step สำหรับผู้ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ในงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมโลหะหลายอย่าง โดยการเรียนรู้ด้วยตัวเองและการฝึกทักษะเพื่อให้สามารถยกระดับอาชีพได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงานอีกด้วย