การติดตั้งและใช้งาน Raspberry Pi

รหัสสินค้า : 9786167502670

ราคา

159.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 159.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-750-267-0

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 208

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงขั้นตอนการใช้งาน Raspberry Pi ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว โดยเริ่มตั้งแต่แนะนำให้รู้จักกับอุปกรณ์บนบอร์ดและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกัน ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspbian การ Remote ใช้งานบอร์ด Raspberry Pi จากระยะไกลด้วยวิธีต่าง ๆ ไปจนถึงการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อควบคุม GPIO Pin ในการออกคำสั่งและควบคุมการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของ Raspberry Pi โดยขั้นตอนทั้งหมดมีภาพและคำอธิบายประกอบอย่างละเอียด สามารถลงมือทำตามได้แบบ Step by Step