Raspberry Pi Projects

รหัสสินค้า : 9786167502694

ราคา

159.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 159.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-750-269-4

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 176

Raspberry Pi เป็นทั้ง Microcontroller เพื่อสั่งการควบคุมการทำงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถเขียนโปรแกรมได้สะดวก อำนวยความสะดวกให้นักเขียนโปรแกรมและนักประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างสรรค์โปรเจ็กต์ได้มากมาย หนังสือ "Raspberry Pi Projects" เล่มนี้ ได้อธิบายถึงการประยุกต์ใช้งาน CSI Port และ DSI Port เรียนรู้ GPIO Pin ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสัญญาณกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน การอัพเดทระบบปฏิบัติการเพื่อรองรับอุปกรณ์ใหม่ ๆ พร้อมกับ 4 โครงงานต้นแบบด้านอุปกรณ์เซ็นเซอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานให้นำไปต่อยอดเป็นโครงงานที่ซับซ้อนขึ้นได้