ระบบโซลาร์เซลล์และพลังงานที่ผลิตได้เอง

รหัสสินค้า : 9786168282137

ราคา

169.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 169.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-8282-13-7

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 240

หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงระบบโซลาร์เซลล์ในทุกแง่มุม ตั้งแต่เทคโนโลยีประเภทต่างๆ องค์ประกอบสำคัญใน

ระบบโซลาร์เซลล์ การออกแบบ ไปจนถึงการติดตั้ง ระบบโซลาร์เซลล์ เหมาะสำหรับนักเรียน-นักศึกษาและผู้

สนใจที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้งาน หรือสร้างโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดย

มีตัวอย่างโครงงานอย่างง่ายเพื่อเป็นไอเดียตั้ง ต้นสำหรับการประยุกต์ใช้ที่ซับซ้อนขึ้น รวมถึงโครงงานที่ใช้บอร์ด

Arduino เพื่อทำหน้าที่สลับแหล่งพลังงานจากไฟฟ้าปกติ และพลังงานจากโซลาร์เซลล์โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้

ยังมีเนื้อ หาเกี่ยวกับพลังงานอื่นๆ ที่สามารถผลิตขึ้น ใช้เอง ได้แก่ การสร้างเตาพลังงานแสงอาทิตย์, การผลิตน้ำ

มันไบโอดีเซลใช้เอง และการผลิตแก๊สหุงต้มชีวภาพแบบง่ายๆ ใช้ในครัวเรือน