ระบบโซลาร์เซลล์และพลังงานที่ผลิตได้เอง

รหัสสินค้า : 9786167502762

ราคา

165.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 165.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-750-276-2

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 216

 หนังสือ "ระบบโซลาร์เซลล์ และพลังงานที่ผลิตได้เอง" เล่มนี้ ได้อธิบายถึงระบบโซลาร์เซลล์ในทุกแง่มุม ตั้งแต่เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบสำคัญในระบบโซลาร์เซลล์ การออกแบบ ไปจนถึงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เหมาะสำหรับนักเรียน-นักศึกษา และผู้สนใจ ที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้งาน หรือสร้างโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยมีตัวอย่างโครงงานอย่างง่ายเพื่อเป็นไอเดียตั้งต้นสำหรับการประยุกต์ใช้ที่ซับซ้อนขึ้น นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานอื่น ๆ ที่สามารถผลิตขึ้นใช้เอง ได้แก่ การสร้างเตาพลังงานแสงอาทิตย์, การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลใช้เอง และการผลิตแก๊สหุงต้มชีวภาพแบบง่าย ๆ ใช้ในครัวเรือน