การออกแบบวงจรด้วย Protel และ CircuitMaker

รหัสสินค้า : 9786167502779

ราคา

189.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 189.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-750-277-9

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 264

 "การออกแบบวงจรด้วย Protel และ CircuitMaker" หนังสือที่เหมาะสำหรับทั้งผู้สนใจออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และนักเรียน-นักศึกษาที่เรียนวิชาเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Protel และ CircuitMaker ซึ่งช่วยให้ทำการออกแบบและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งแนะนำถึงประโยชน์ที่ผู้ใช้ CircuitMaker จะได้รับจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สนใจวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลและมีตัวอย่างวงจรให้นำไปปรับใช้ได้