Electronics Basic พื้นฐานช่างอิเล็กทรอนิกส์

รหัสสินค้า : 9786168282168

ราคา

169.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 169.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-8282-16-8

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 192

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับทั้งผู้สนใจจะเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์และนักเรียน-นักศึกษาที่เรียนวิชาเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มต้นด้วยการอธิบายตั้งแต่พื้นฐานความรู้ทางวิชาการของระบบอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รวมถึงการใช้งานระบบออกแบบวงจรแบบออนไลน์ อธิบายถึงคุณสมบัติและหลักการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงการลงมือปฏิบัติจริง ที่ผู้ศึกษาสามารถปฏิบัติตามได้ด้วยขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย มีรูปประกอบในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจได้เป็นอย่างดี