คู่มือเรียนเขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ)

รหัสสินค้า : 9786167502878

ราคา

275.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 275.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-750-287-8

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 360

ภาษา Python ง่ายต่อการเรียนรู้ มีโครงสร้างของภาษาไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย รูปแบบของ คำสั่งง่ายเหมือนภาษา BASIC การกำหนดชนิดของตัวแปรและใช้งาน ทำได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ตัว

ภาษามีความยืดหยุ่นสูง และมีคำสั่งในการจัดการกับข้อความ และไฟล์ข้อความ (Text File) ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง มีการรวมเอาส่วนดีของภาษาต่าง ๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้สนใจการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ได้ศึกษา ตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานจนถึงการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล และการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก โดยเน้นที่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ มีการอธิบายตัวอย่างโปรแกรมอย่างละเอียด ผู้อ่านสามารถทดลองพิมพ์คำสั่งเพื่อให้เห็นการทำงานและสร้างความเข้าใจไปพร้อมกัน ซึ่งจะทำให้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว