ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

รหัสสินค้า : 9786167502885

ISBN 978-616-750-288-5

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 184

 "ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า" คือ อุปกรณ์ที่สำคัญของระบบไฟฟ้า เพราะมีหน้าที่ตัดและต่อวงจร, แปลงเฟส, กรองกระแส, รักษาความปลอดภัยให้ระบบ และเป็นศูนย์กลางการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังจุดต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงโครงสร้างการควบคุมระบบไฟฟ้า รู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า การคำนวณโหลด ขนาดสายไฟ และขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ รวมถึงการติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายใน นอกอาคาร และระบบสายดิน ละเอียด ผู้อ่านสามารถทดลองพิมพ์คำสั่งเพื่อให้เห็นการทำงานและสร้างความเข้าใจไปพร้อมกัน ซึ่งจะทำให้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

จำนวน
175.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด