รู้กฎหมายทวงหนี้และยึดทรัพย์ (กฎหมายใหม่)

รหัสสินค้า : 9786167502717

ราคา

149.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 149.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-750-271-7

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 136

หนังสือเล่มนี้นำเอาข้อกฎหมายใหม่ล่าสุดของ พ.ศ. 2560 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับการทวงหนี้และยึดทรัพย์มาอธิบายอย่างง่าย ๆ เพื่อให้ผู้อ่านรู้จัก เข้าใจ และรู้เรื่องของกฎหมายที่ให้ความยุติธรรมกับลูกหนี้และเจ้าหนี้ โดยอธิบายด้วยการยกเรื่องขึ้นมาเป็นตัวอย่าง จึงเข้าใจง่าย ได้ทั้งเทคนิคและความรู้ ผู้อ่านจะไม่เสียเปรียบ-เสียสิทธิ์ที่กฎหมายมีให้ อีกทั้งยังรู้เท่าทันเล่ห์กลของเจ้าหนี้อีกด้วย