ดินแบบไหน ต้นไม้เติบโต

รหัสสินค้า : 9786168282229

ราคา

169.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 169.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-8282-22-9

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 168

 หนังสือ "ดินแบบไหน ต้นไม้เติบโต" เล่มนี้ จะช่วยแนะนำวิธีบำรุงดิน แก้ปัญหา และฟื้นฟูดิน โดยเน้นการใช้ธรรมชาติเป็นหลัก โดยให้ความรู้ด้านการเตรียมดินสำหรับปลูกต้นไม้ ผัก ไม้ผล และพืชไร่, รู้เรื่องกรด-ด่างเพื่อแก้ปัญหาดิน, การปรับปรุงดินเปรี้ยว/เค็ม เป็นด่าง และแก้ปัญหาการทำสวนในดินทราย, รู้จักกับธาตุหลัก ธาตุรอง และธาตุเสริมในดิน เพื่อเข้าใจอาการผิดปกติของพืช รวมไปถึงรูปแบบและหลักในการยกร่องดินเพื่อปลูกพืช จึงเหมาะสำหรับผู้ปลูกต้นไม้ทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในบ้านจนถึงเกษตรกร ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับดินเพื่อการปลูกต้นไม้ให้เติบโตงอกงาม