เร่งไม้ผลออกนอกฤดู

รหัสสินค้า : 9786167502953

ราคา

149.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 149.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-7502-95-3

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 176

 หนังสือ "เร่งไม้ผลออกนอกฤดู" เล่มนี้ เหมาะสำหรับทุกคนที่รักการปลูกไม้ผล ตั้งแต่เกษตรกรจนถึงผู้ปลูกไม้ผลในบ้าน ซึ่งสนใจเรียนรู้วิธีชักนำและบังคับให้ไม้ผลออกดอกออกผลได้นอกฤดูกาลปกติ โดยมีการแจงอย่างละเอียดว่า ต้นอะไร เดือนไหน ต้องทำอย่างไร รู้จักปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตนอกฤดูกาล เทคนิคการทรมานต้นไม้ เคล็ดลับเร่งดอกที่มีมาแต่โบราณ หลักการชักนำให้ไม้ผลออกดอกด้วยสารเคมี รู้จักปุ๋ยและสารที่เหมาะกับการเร่งดอก จุดเริ่มต้นของผลผลิต เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเร่งให้ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ ผลิตได้นอกฤดู