ทำไมผู้ใหญ่ชอบให้เด็กแปรงฟัน?

รหัสสินค้า : 9786167502137

ราคา

119.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 119.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-750-213-7

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 28

นิทานชุด Why เป็นหนังสือภาพก่อนนอนสำหรับเด็ก เพื่อช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถตอบคำถามเด็กได้ง่ายขึ้น สนุกขึ้น พร้อมกับช่วยให้เด็กเข้าใจว่า ทำไม่ผู้ใหญ่จึงชอบให้เด็กแปรงฟัน ประโยชน์จากการแปรงฟัน หากเด็กๆ ไม่แปรงฟันจะเกิดผลเสียอย่างไร และแนะนำการแปรงฟันที่ถูกวิธี