คำศัพท์บัญชี

รหัสสินค้า : 9786167724324

ราคา

135.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 135.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-772-432-4

สำนักพิมพ์ กู๊ดอินเตอร์บุ๊ค

จำนวนหน้า 400

 การบัญชีเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอิตาลี โดยลูกาปาซิโอลิ (Luca Pacioli) ชาวอิตาเลียนเป็นคนแรกที่วางรากฐานทางการบัญชี จนได้รับฉายาว่าเป็นบิดาแห่งงบดุล (The Father of the Balance Sheet)ในส่วนของประเทศไทย ได้มีการจัดทำบัญชีขึ้นในสมัยอยุธยาในช่วงปี พ.ศ. 2193-2231 ตรงกับสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เหตุในการจัดทำบัญชีก็เนื่องมาจากมีการติดต่อกับประเทศในแถบยุโรป ซึ่งบัญชีที่ถูกจัดทำเป็นครั้งแรกคือบัญชีเงินสด นั่นย่อมแสดงว่าบัญชีไม่ใช่เป็นเพียงแต่เป็นวิธีการบันทึกทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการเชื่อมต่อทางด้านเศรษฐกิจที่ส่งถึงกันมานานหลายปีดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนรู้ทางด้านบัญชีจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา ตลอดจนความหมายทางด้านบัญชีเนื่องจากคำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียน หรือใช้ในการทบทวนคำศัพท์ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสอบ การทำงาน หรือแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี