Microsoft Project 2013 บริหารคน บริหารโครงการ ให้อยู่หมัด

รหัสสินค้า : 9786167119984

ราคา

225.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 225.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-711-998-4

สำนักพิมพ์ Witty Group

จำนวนหน้า 320

  • ครบเครื่องบริหารโครงการ เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการใช้งานจริง อาทิ...
  • วิธีการจัดการโครงการ วางแผนงานอย่างเป็นระบบ
  • วิธีสร้างแบบจำลองสถานการณ์โครงการ เพื่อใช้ตรวจสอบแผนงานก่อนเกิดปัญหาจริง
  • วิธีค้นหาทางรอดของโครงการและแก้ไขความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจาก Critical Path และ Critical Task
  • วิธีรวมหลายๆ โครงการเข้าด้วยกัน และแทรกโครงการเล็กเข้าไปในโครงการใหญ่
  • วิธีทำรายงานให้แสดงบนหน้าจอด้วย Visual Report และปรับแต่งรายงานให้เหมาะกับองค์กร
  • พิเศษสุด... วิธีวิเคราะห์โครงการด้วย S-Curve เพื่อใช้ควบคุมและติดตามโครงการอย่างแม่นยำ พร้อมวิธีประยุกต์ใช้ MS-Excel และ MS-PowerPoint ร่วมกับ MS-Project