การวิเคราะห์วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Pspice

รหัสสินค้า : 9786167897578

ราคา

150.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 150.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-789-757-8

สำนักพิมพ์ Witty Group

จำนวนหน้า 168

  • สำหรับผู้สนใจที่ต้องการจะศึกษาและทำความเข้าใจการทำงานของวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้โปรแกรม PSpice จำลองการทำงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่...
  • การทำงานของไดโอด
  • การทำงานของทรานซิสเตอร์
  • การทำงานของมอสเฟต
  • การทำงานของออปแอมป์
  • การทำงานของวงจรผลิตความถี่

  • วิเคราะห์วงจรก่อนสร้างจริง งานอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด