พื้นฐาน+ประยุกต์ใช้ Codelgniter+MySQL+Dreamweaver

รหัสสินค้า : 9786167897615

ราคา

295.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 295.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-789-761-5

สำนักพิมพ์ Witty Group

จำนวนหน้า 400

  • พัฒนาระบบ CAPTCHA เพื่อป้องกัน SPAM
  • ทำ Shopping Cart เพื่อเปิดร้านค้าออนไลน์
  • ย่นระยะเวลาเขียนเว็บแอปฯ ด้วย Helper และ Library
  • ไม่ต้องเก่ง SQL ก็จัดการฐานข้อมูลได้ด้วยเทคนิค Active Record
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บแอปฯ และรองรับการทำงานเป็นทีม ด้วยเทคนิค MVC (Model-View-Controller)