หลักการทำงานเครื่องยนต์เล็ก

รหัสสินค้า : 9786167502595

ราคา

119.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 119.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

978-616-7502-59-5

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 136

หนังสือ "หลักการทำงานเครื่องยนต์เล็ก" เล่มนี้ อธิบายถึงส่วนประกอบหลักที่สำคัญของเครื่องยนต์เล็ก เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องยนต์เล็ก กล่าวถึงความแตกต่างของส่วนประกอบในเครื่องยนต์เบนซินแบบ 2 และ 4 จังหวะ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซล นอกจากนี้ยังมีการอธิบายถึงสาเหตุของความเสียหายของชิ้นส่วนหลักในเครื่องยนต์เล็ก พร้อมทั้งการบำรุงรักษาอีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งสำหรับผู้ที่อยากซื้อเครื่องยนต์เล็กมาใช้งาน และผู้สนใจศึกษาหลักการทำงานของเครื่องยนต์เล็ก