พื้นการเขียนแบบเทคนิคสำหรับช่าง

รหัสสินค้า : 9786167502625

ราคา

149.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 149.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

978-616-7502-62-5

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 208

การเขียนแบบถือเป็นพื้นฐานของช่างเทคนิค ต้องทำการออกแบบงาน วางแผนการใช้วัสดุ และวางแบบแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมพื้นฐานของงานเขียนแบบไว้ เริ่มตั้งแต่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญในงานเขียนแบบ การเตรียมความพร้อมในงานเขียนแบบ การสร้างรูปทรงต่าง ๆ ด้วยเส้นตรงและเส้นโค้ง สี่เหลี่ยมและวงกลมหรือวงรี สอนหลักการและวิธีเขียนภาพฉายและภาพสามมิติ เช่น ไอโซเมตริกและออบริค อย่างละเอียด รวมถึงเรียนรู้การกำหนดมาตราส่วนตามมาตรฐานการเขียนแบบ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับวิชาช่างเทคนิคแทบจะทุกสาขา นอกจากนี้ ยังอธิบายถึงมาตรฐานต่าง ๆ ของงานเขียนแบบ การกำหนดขนาด และลักษณะของการเขียนแบบด้วยรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเขียนแบบแทบจะทุกสาขาวิชาช่าง