หลักการทำงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รหัสสินค้า : 9786167502663

ราคา

149.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 149.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

978-616-7502-66-3

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 168

 หนังสือ "หลักการทำงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า" เล่มนี้ กล่าวถึงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ทฤษฎีการเกิดพลังงานไฟฟ้า โครงสร้างและส่วนประกอบ การคำนวณเพื่อเลือกขนาดเครื่องปั่นไฟที่เหมาะสม รวมถึงอธิบายสาเหตุและการแก้ปัญหาความขัดข้องที่อาจเกิดกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกด้วย โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการอธิบายหลักการและองค์ประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่หลายคนไม่เข้าใจ ให้เป็นเรื่องง่าย สร้างพื้นฐานและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง