ต้นไม้โตไว ให้น้ำถูกต้อง

รหัสสินค้า : 9786167502687

ราคา

129.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 129.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

978-616-7502-68-7

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 136

 หนังสือ "ต้นไม้โตไว ให้น้ำถูกต้อง" เล่มนี้ ได้อธิบายถึงธรรมชาติความต้องการน้ำของพืชชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดเวลาให้น้ำอย่างเหมาะสม พร้อมด้วยการอธิบายรูปแบบการให้น้ำพืชที่เหมาะกับชนิดของพืชและพื้นที่เพาะปลูก อาทิ พื้นที่ราบ พื้นที่ลาดชัน และการปลูกพืชในกระถางหรือปลูกในท่อซีเมนต์ นอกจากนี้ยังอธิบายหลักของระบบน้ำหยด และการติดตั้งภาคปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นวิธีการให้น้ำพืชที่มีความประหยัดและคุ้มค่าที่สุดในปัจจุบัน