สร้างหุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วย Raspberry Pi

รหัสสินค้า : 9786167502854

ราคา

215.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 215.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

978-616-7502-85-4

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 176

  Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ราคาไม่แพง และเล็ก เหมาะกับการใช้ในโครงการอย่างเช่น รถหุ่นยนต์ ในหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านจะได้เรียนรู้วิธีสร้างโครงของหุ่นยนต์ และควบคุมมอเตอร์ด้วย Raspberry Pi การใช้เซ็นเซอร์ด้านอุณหภูมิ ความดันบรรยากาศ และระยะทาง รวมถึงการรู้ตำแหน่งของหุ่นยนต์ด้วย GPS และควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกลผ่านการเชื่อมต่อ WiFi โดยจะได้เรียนรู้วิธีสร้างรถหุ่นยนต์ตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยโครงการที่สอนการสร้างพื้นฐานทั้งหมดสำหรับการก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างมั่นใจ