Grammar และกริยา 3 ช่อง

รหัสสินค้า : 9786167724270

ราคา

68.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 68.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-7724-27-0

สำนักพิมพ์ แพนด้าเลิร์นนิ่งบุ๊ค

จำนวนหน้า 256

 หนังสือเล่มนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในขั้นพื้นฐานนี้ จึงได้รวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาของภาษาอังกฤษ เช่น ชนิดของคำ (Parts of Speech), กริยาช่วย (AuxiliaryVerbs), กริยา 3 ช่อง, Tense และเครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation Marks) แถมท้ายด้วยตารางรวมกริยา 3 ช่อง ที่ครบถ้วนหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ด้วยรูปเล่มกระทัดรัด ง่ายต่อการพกพา อีกทั้งมีตัวอย่างประกอบรูปภาพตัวหนังสืออ่านง่ายใช้สีสบายตาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนนักศึกษา หรือผู้สนใจใฝ่รู้ภาษาอังกฤษ ได้ใช้หนังสือเล่มนี้ ศึกษาและทำความเข้าใจในขั้นพื้นฐานของภาษาอังกฤษก่อนที่จะพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป