เรียนญี่ปุ่นเบื้องต้นฮิระงะนะและคะตะคะนะ

รหัสสินค้า : 9786167724294

ราคา

118.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 118.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-7724-29-4

สำนักพิมพ์ แพนด้าเลิร์นนิ่งบุ๊ค

จำนวนหน้า 80

ภาษาญี่ปุ่นเป็นหนึ่งภาษาที่ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเป็นภาษาที่ 2 หรือภาษาที่ 3 ก็ตาม ซึ่งในการเรียนภาษาญี่ปุ่นให้เข้าใจและชำนาญนั้น ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะเบื้องต้นที่ดีก่อน จึงจะสามารถเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ ดังนั้นหากผู้เรียนต้องการที่จะมองหาหนังสือภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นสักเล่ม หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งสำคัญผู้เรียนเองจะต้องหมั่นทบทวนการเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อง่ายต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้นต่อไป