ตามรอยพระอุบาลี

รหัสสินค้า : 9789747330458

ราคา

180.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 180.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-974-7330-45-8

สำนักพิมพ์ สาละพิมพการ

จำนวนหน้า 183

คุณค่าของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่เนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ มีหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้น่าจะอยู่ที่วิธีการนำเสนอและการใช้ภาษาที่สละสลวย ง่ายต่อการเข้าใจ เพราะไม่เป็นวิชาการมากจนเกินไป จึงชวนให้ติดตามอ่านอย่างใจจดใจจ่อ รวมทั้งการจัดรูปเล่มที่สวยงาม มีภาพประกอบที่ช่วยให้เห็นจินตนาการ ตามเรื่องราวที่กำลังพูดถึงได้จัดเจนยิ่งขึ้น