ตามรอยพระอุบาลี ไปฟื้นฟูพระศาสนาที่ศรีลังกา

รหัสสินค้า : 9786169110453

ราคา

180.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 180.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-9110-45-3

สำนักพิมพ์ สาละพิมพการ

จำนวนหน้า 216

หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเรื่องราวกล่าวถึงความเป็นมา ตั้งแต่อาณาจักรโกฎเฎเรื่อยมาจนถึงอาณาจักรแคนดีตอนปลาย เนื้อหาข้อมูลกล่าวถึงสถานการณ์พระศาสนาในแผ่นดินลังกา ชัดเจนสมบูรณ์มาก อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในวงกว้าง รวมทั้งเอื้อประโยชน์ต่อผู้สนใจประวัติศาสตร์ศรีลังกา อันจะนำพาไปสู่ความเข้าใจและสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยและศรีลังกาสืบต่อไป