พระอรหันต์ : วิธีตรวจสอบคุณลักษณะตามนัยพระไตรปิฎก

รหัสสินค้า : 9786167821368

ราคา

100.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 100.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-7821-36-8

สำนักพิมพ์ สาละพิมพการ

จำนวนหน้า 168

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่้มือสร้างเราท่านให้เป็นพระอรหันต์ เป็นแต่เพียงชี้แนะวิธีตรวจสอบคุณลักษณะของพระอรหันต์ แม้ไม่ครอบคลุมเนื้อหาทุกด้าน แต่ก็เชื่อแน่ว่าทำให้ผู้อ่านเข้าใจคำว่า "พระอรหันต์" ตามนัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้อง เพราะหลักฐานทั้งหมดล้วนคัดลอกมาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก