รวมชุดคำสั่ง HTML5 + CSS3 ฉบับ Quick Reference

รหัสสินค้า : 9786167897837

ISBN 978-616-7897-83-7

สำนักพิมพ์ Witty Group

จำนวนหน้า 320

 หนังสือ "รวมชุดคำสั่ง HTML5 + CSS3 ฉบับ Quick Reference" เล่มนี้ รวบรวมชุดคำสั่งตามมาตราฐาน HTML5 อย่างสมบูรณ์ แยก Tag และ Attribute อย่างชัดเจน พ่วงด้วยชุดคำสั่งของ CSS3 อัดแน่นในเล่มเดียว เรียงคำสั่งตามลำดับตัวอักษร A-Z ค้นหาได้ง่ายและรวดเร็วเหมือนกับดิกชันนารี เหมาะสำหรับใช้อ้างอิงในการทำงาน แต่ละคำสั่งแสดงรายละเอียดที่ควรรู้อย่างครบถ้วน ทั้งรูปแบบคำสั่ง คำอธิบายความหมาย+ความสำคัญของคำสั่งและการนำไปใช้ ตัวอย่างการใช้คำสั่งและผลลัพธ์ ตลอดจนคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

จำนวน
225.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด