คู่มือเทรด FOREX ด้วยโปรแกรม MT4

รหัสสินค้า : 9786169303619

สำนักพิมพ์ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป

ผู้เขียน ธีรภัทร วารีกิจพันธุ์

ISBN 978-616-93036-1-9

ขนาดรูปเล่ม 14.5 x 21 x 1.75 cm.

จำนวนหน้า 336 หน้า


หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่สองของ IC GROUP ต่อจากเล่มที่ชื่อ “ไม่รู้ฟอเร็กซ์ไม่ได้แล้ว Welcome to forex”

สำหรับเล่มนี้เป็นคู่มือเทรด FOREX ด้วยโปรแกรม MT4 ที่จะช่วยให้คนไทยเข้าใจของตลาดทุน Forex ได้ดี เขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่ตกผลึก ใช้ภาษาเป็นมิตร เข้าใจง่าย แนะนำวิธีเทรดทำกำไรในตลาดทุน Forex ด้วยโปรแกรม MT4 อย่างมีระบบเป็นขั้นตอน และไม่เสี่ยง

จำนวน
250.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด