Arduino Smart Home Projects

รหัสสินค้า : 9786167502991

ราคา

245.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 245.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

สอนการนำบอร์ด Arduino มาสร้างระบบ Smart Home ในรูปแบบ Step by Step โดยเน้นให้อ่านเข้าใจง่าย เรียนรู้ลงมือได้ด้วยตนเอง พร้อมแนะการเชื่อมต่อเพื่อเขียนโปรแกรมด้วยโทรศัพท์มือถือ ภายในเล่มประกอบด้วย 3 โครงงาน คือ

  • โปรเจ็กต์สั่งพัดลมและแอร์ทำงานตามอุณหภูมิ ร้อนน้อยเปิดพัดลม ร้อนมากเปิดแอร์ เปิดแอร์จนเย็นจะปิดแอร์แล้วเปิดเป็นพัดลมโดยอัตโนมัติ
  • โปรเจ็กต์เปิดปิดไฟด้วยรีโมต สร้างแผงควบคุมเพื่อให้เปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้ด้วยรีโมตคอนโทรล
  • โปรเจ็กต์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยมือถือ เปลี่ยนจากการใช้รีโมตที่ดูไม่ทันสมัย มาควบคุมการเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์มือถือ