เก่ง C# ให้ครบสูตร ฉบับ OOP

รหัสสินค้า : 9786167897899

ISBN 978-616-7897-89-9

สำนักพิมพ์ Witty Group

จำนวนหน้า 544

หนังสือเรื่องนี้อธิบายแนวทางการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Obeject-Oriented Programming) ด้วยภาษา C# และ .NET Framework โดยปูพื้นฐานตั้งแต่...

·      หลักการเขียนโปรแกรม

·      พัฒนาการของภาษา C# และ .NET Framework

·      โครงสร้างของภาษา C# และ .NET Framework

·      การทำความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

·      พื้นฐานความรู้ของแผนภาพวัตถุ (UML)

·      การพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลในรูปแบบเชิงวัตถุโดยใช้เทคโนโลยี Microsoft .NET Entity Framework

นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาส่วนพิเศษเจาะลึกคุณสมบัติใหม่ของภาษา C# 4.0 ที่เรียกว่า Dynamic Programming ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และมีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในหมู่นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพทั่วโลก

จำนวน
395.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด