ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย OrCAD

รหัสสินค้า : 9786167897905

ราคา

175.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 175.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-7897-90-5

สำนักพิมพ์ Witty Group

จำนวนหน้า 280

เรียนรู้การนำโปรแกรม OrCAD มาใช้ออกแบบและจำลองการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ เช่น…

·      วงจร Bias BJT

·      วงจร C & L

·      วงจร Schmitt Trigger

·      วงจรที่ใช้ไอซีเบอร์ AD633/CD4016B

ฯลฯ

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้เรียนหลักสูตรสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาไฟฟ้า ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จนถึงระดับปริญญาตรี รวมทั้งผู้สนใจเรียนรู้ทางด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป