พื้นฐานช่างไม้

รหัสสินค้า : 9786168282014

ราคา

125.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 125.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-8282-01-4

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 136

หนังสือเล่มนี้อธิบายความรู้พื้นฐานสำหรับการทำงานกับไม้อย่างครอบคลุม เริ่มตั้งแต่

องค์ประกอบของไม้ การเลือกใช้ไม้ รู้จักกับตำหนิของไม้ การไสไม้ การตัด การขัด การ

ทาสี ไปจนถึงการประกอบเข้าไม้ด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพลาะไม้ด้วยเทคนิค

มากมาย การเข้าปากไม้ รวมถึงการเข้าเดือย ซึ่งช่วยให้โครงสร้างที่ทำจากไม้แข็งแรง

มั่นคง และเป็นมาตรฐาน