Where is my Mummy? (Touch and Feel Series) ภาษาอังกฤษ

รหัสสินค้า : 9789463337731

ราคา

260.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 260.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-946-3337-73-1 

สำนักพิมพ์ YOUR FUTURE PUBLISHING 

จำนวนหน้า 10

บรรดาลูกสัตว์น้อยน่ารักในหนังสือภาพสัมผัสทั้งสี่เล่มกำลังตามหาของบางอย่างหรือใครบางคนอยู่ ช่วยเจ้าตัวน้อยเหล่านี้เดินไปตามเส้นทางที่วกวนและนำพวกมันไปถึงจุดหมายปลายทางกันเถอะระหว่างทาง เด็กๆ จะได้สัมผัสและสำรวจวัสดุ

ที่แตกต่างหลากหลายอีกด้วยนะชุดหนังสือภาพสัมผัสจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวจากเกม และพัฒนาศักยภาพการรับรู้ของเด็กๆ อีกด้วย เด็กๆ สามารถสร้างความคิดที่เป็นรูปธรรม เกี่ยวกับ ใคร อะไร อย่างไร และสั่งสมคลังคำศัพท์ใหม่ที่นำเสนอผ่านหนังสือภาพสัมผัสทั้งสี่เล่มนี้ดังนั้น หนังสือภาพสัมผัส จึงเป็นสื่อปฐมภูมิที่ดีเยี่ยม

ที่จะต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ของเด็กๆ ในอนาค

where is my mummy? (แม่ของหนูอยู่ไหน)

where is my food ? (อาหารของหนูอยู่ไหน)

where is my home ? (บ้านของหนูอยู่ไหน)

where is my friend? (เพื่อนของหนูอยู่ไหน)

หนังสือภาพสัมผัส Touch and Feel ทั้งสี่เล่มนี้

เป็นหนังสือสำหรับเด็กที่ร่วมกันผลิตระหว่าง