รู้กฎหมายทวงหนี้และยึดทรัพย์ (กฎหมายใหม่)

รหัสสินค้า : 9786168282052

ราคา

149.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 149.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-8282-05-2

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 136

รู้กฎหมายทวงหนี้และยึดทรัพย์ (กฎหมายใหม่)

หนังสือเล่มนี้นำเอาข้อกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการทวงหนี้และยึดทรัพย์มาอธิบายอย่างง่ายๆ เพื่อให้ผู้อ่านรู้จักเข้าใจและรู้เรื่องของกฎหมายที่ให้ความยุติธรรมกับลูกหนี้แ ละเจ้าหนี้โดยอธิบายด้วยการยกเรื่องขึ้น มาเป็นตัวอย่าง

จึงเข้าใจง่าย ได้ทั้งเทคนิคและความรู้ ผู้อ่านจะไม่เสียเปรียบ-เสียสิทธิ์ที่กฎหมายมีให้ อีกทั้งยังรู้เท่าทันเล่ห์กล

ของเจ้าหนี้อีกด้วย โดยในการพิมพ์ครั้งนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงตามกฎหมายทวงหนี้และยึดทรัพย์ล่าสุด